Hírek

Pályázati adatlap 2009. Nyomtat Email
Írta: Ufószövetség   
MAGYAR UFÓKUTATÓ SZÖVETSÉG
4031 Debrecen, Szoboszlói u. 30.


PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Benyújtási határidő: 2009. június 15.

 

1./ A pályázó adatai:

Pályázó:


A/ ha természetes személy


- Neve:............................................................................................................................................................  
- Lakcíme:.......................................................................................................................................................  
- Személyi igazolvány száma:............................................................................................................................  

B/ ha jogi személy


- A szervezet neve:............................................................................................................................................   
- Működési címe:..............................................................................................................................................   
- Levelezési címe:..............................................................................................................................................   
- Cégbejegyzés száma:.......................................................................................................................................   
- Bankszámlaszáma:...........................................................................................................................................   
- Taglétszáma:....................................................................................................................................................   
- Működésének kezdete:....................................................................................................................................  
- Mióta tagja az Ufószövetségnek:.......................................................................................................................   

Vezető, vagy képviselő adatai


- Neve:...............................................................................................................................................................  
- Lakcíme:..........................................................................................................................................................   
- Telefonszáma:...................................................................................................................................................   
- Személyi igazolvány száma:................................................................................................................................  

2./ A pályázat besorolása (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
- Országos kongresszus, konferencia
- Helyi konferencia, tanácskozás, rendezvénysorozat
- Könyvek, kiadványok megjelentetése
- Eszközbeszerzés
- Helyszíni vizsgálatok
- Nyári táborozás
- Új típusú műszaki elméleten alapuló kutatás
- Alapítvány, egyesület támogatás
- Egyéb:   

3./ A pályázat részletes leírása (amennyiben a hely nem elegendő, külön lapon kell részletezni)

4./ Költségvetés

a/ Várható kiadás:.............................................     

Rendelkezésre álló saját fedezet:.............................................       
Várható árbevétel:..................................................................      
Egyéb támogatás:...................................................................       
Pályázaton igényelt összeg:.....................................................       
Várható eredmény:...........................................................................................................................................     

b/ A szükséges költségvetés részletezése (terembérleti, tiszteletdíj, technikai eszköz, nyomdai árajánlat, stb.)


Összesen:       

5./ Az igényelt összeg felhasználásának időpontja:   

A pályázónak 2009. december 31-ig írásban kell elszámolni az Ufószövetség Elnöksége felé a pályázaton nyert összeg felhasználásáról.


Dátum:   
aláírás