Hírek

Az Ufószövetség 2011 évi beszámolója Nyomtat Email
Írta: Alienita   

Az Ufószövetség 2011 évi beszámolója

 

Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központban 2012. március 3-án az ufókonferencia ideje alatt ülésezett az Ufószövetség elnöksége, majd azt követően a választmánya. A megbeszéléseken Kalmár János elnök ismertette a 2011-es esztendő eredményeit, anyagi helyzetét és a szervezeti változásokat.

Beszámolójában az elnök elmondta, hogy az egyre nehezedő gazdasági körülmények következtében, több egyéni tag, és klub is nehéz helyzetbe került. A BAZ megyei Klub esetében például hosszan tartó betegségek és több tag a területről való elköltözése miatt, nem tudták tovább működtetni a klubot és kénytelenek voltak megszüntetni.

A résztvevők betekinthettek az elkészült naplófőkönyvi és pénzügyi iratokba is egyaránt. A Szövetség pénzügyi helyzete a 2011 év zártával az alábbiak szerint alakult: a bankszámlán 233 073 Ft, a pénztárban 18 660 Ft, összesen 251 733 Ft volt a vagyon. A Szövetség adóbevallási kötelezettségének eleget tett és az alapszabályban rögzített, kötelezően előírt értekezleteket, üléseket megtartotta.

Az év során jogi képviselettel felruházott elnökhelyettesi posztot hoztak létre. A támogatások tekintetében az elnök kérte, hogy a Szövetség tagjai a jövőben is támogassák a szervezetet adójuk 1%-val. A Gyomaendrődi Galaktika Napot 50 ezer Ft-tal támogatta a Szövetség, amit pályázat útján ítélt oda a rendező klubnak. Az elmúlt esztendőben a tagdíjak összegének módosítására is sor kerül, amit a csökkenő bevételek miatt kellett meglépni. A háromnapos Kerecsendi Szakmai Napokat a nyár közepén tartotta meg az Ufószövetség, ami sikeresnek bizonyult. Az internetes levelező lista működtetése akadozva ment, de ennek átalakítása, megújítása folyamatban van. A korábban elhatározott és igen népszerűen fogadott új arcképes, plasztik kártya alapú tagsági igazolványok is kiosztásra kerültek az értekezlet alatt.

Új tagok felvételére is sor került 2011-ben, de a most tartott választmányi értekezleten is döntöttek újabb két tag felvételéről, Fábián Sándor és Kristóf Miklós személyében.

Az elnök éves beszámolóját a választmány egyhangúan elfogadta. A tervekről 2012 tekintetében is elhangzottak javaslatok, melyek közt szerepelt, az idei évi Szakmai Napok rendezvénye, a személyi jövedelemadó 1%-os támogatásának növelése és kiterjesztése, a klubok és az egyéni tagok létszámának és szakmai ismereteinek további bővítése. Az elnökség támogatta az Ufómagazin főszerkesztőjének azon javaslatát, mely szerint az ufókutatásban, annak népszerűsítésében, Keviczky Kálmán munkásságának ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységéért a debreceni Oláh Andrást Pax Galacticana Colman Von Keviczky díjban részesítsék.

Az értekezlet jó hangulatban zajlott, amit a Konferencián elhangzó színvonalas és érdekfeszítő előadások csak tovább növeltek.